باغ‌ موزه گیاهان دارویی برکت، فضایی است که پیشینه غنی سرزمین ایران در طب سنتی و بهره‌جویی هوشمندانه از خواص درمانی گیاهان دارویی را به نمایش می‌گذارد.
آشنایی با دانشمندان دوره‌های مختلف، کسب اطلاعات گیاه‌شناسی در هرباریوم، آشنایی با اسانس‌ها، شناخت دستگاه‌های مربوط به اسانس‌گیری و عصاره‌گیری سنتی، کتابخانه عمومی با فضای مطالعه و اتاق نمایش از جمله امکانات و فرصت‌های یادگیری در این باغ موزه می‌باشد. باغ موزه گیاهان دارویی برکت با ایجاد فضایی زیبا و آرام با الگوی باغ ایرانی در یک شهرک صنعتی پیشرفته ضمن تاکید بر مفهوم اهمیت حفظ و همگامی سنت و مدرنیته، تاریخ طب سنتی ایران و پتانسیل‌های موجود جهت سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی ایران را نمایش می‌دهد.