با فرا رسیدن ایام سوگواری محرم الحرام تاریخ دیرینه و غم انگیز این ماه دوباره تکرار و زنده می شود حماسه ای متاثر کننده که امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش را برای همیشه در ذهن شیعیان و مسلمانان جهان ماندگار کرد، همان یاران وفاداری که سالیان سال اسلام را با خون خود زنده نگه داشتند.

 

این کشتهٔ فتاده به هامون حسین توست

وین صید دست و پا زده در خون حسین توست

 

این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی

دود از زمین رسانده به گردون حسین توست

 

این ماهی فتاده به دریای خون که هست

زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست

 

این غرقه محیط شهادت که روی دشت

از موج خون او شده گلگون حسین توست

 

این خشک لب فتاده دور از لب فرات

کز خون او زمین شده جیحون حسین توست

 

این شاه کم سپاه که با خیل اشگ و آه

خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست

 

این قالب طپان که چنین مانده بر زمین

شاه شهید ناشده مدفون حسین توست

 

چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد

وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد

 

محتشم کاشانی