افزودن شرکت

 • سرمایه‌گذاران محترم باید پس از دریافت فایل اکسل و تکمیل آن، نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام و سپس شروع به ثبت‌نام نمایند.
 • مشخصات شرکت و پروژه

 • انواع فایل های مجاز : xlsx.
  فایل اکسل را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات ارسال نمایید.
 • دریافت فایل اکسل
 • مدارک هویتی شرکت

 • فایل ارسالی را به صورت فشرده با حجم حداکثر ۱۰ مگابایت ارسال نمایید.
 • فهرست مدارک مورد نیاز
 • سابقه فعالیت (رزومه) شرکت

 • ارسال سابقه فعالیت با موضوع درخواست زمین و اشاره به روند تاسیس، اقدامات اجرایی موثر، پرونده های تحت امر، افراد تاثیرگذار و ...
  (فایل ارسالی باید بر روی سربرگ همراه با امضای مقام مجاز و مهر شرکت باشد.)

  منطقه‌بندی شهرک صنعتی دارویی برکت
  الزامات و ضوابط ساخت و ساز