کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

جناب آقای فتحیان

ضایعه درگذشت مادر گرامی تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم.خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

 

شهرک صنعتی دارویی برکت