🏴دوستان و آشنایان ارجمند.
غم از دست دادن مادری پارسا و مومنه ای فداکار و خیر برای من و اعضای خانواده فتحیان و سیدین سخت ناگوار بود و اگر اظهار لطف و همدردی شما عزیزان نبود صبوری برای این غم دشوار می شد.مادرم به دیدار فرزند شهید خود محمدرضا شتافت و امیدوارم در جوار جده اش حضرت فاطمه زهرا (س) آرام بگیرد. از تک تک شما به واسطه پیام هایی که ارسال فرمودید و خود را در غم ما شریک دانستید سپاسگزارم و مشتاق زیارت شما هستم اما به واسطه لزوم رعایت ضوابط بهداشتی و فاصله اجتماعی راضی به حضور در مراسم خاکسپاری نیستم.البته چنانچه توفیق برگزاری مراسم با شرایط مناسب فراهم شد متعاقبا به اطلاع می رسانم خشنود می شوم اگر برای آن مرحومه مغفوره طلب مغفرت کرده و در احیای نماز شب اول قبر ،غروب یکشنبه، ما را همراهی کنید. خداوند شما را در کنف حمایت خود نگهدارد.

ارادتمند. نصراله فتحیان🖤