گردهمایی پرسنل شهرک صنعتی دارویی برکت با هدف تقدیر و تشکر از زحمات همکاران و همچنین تشریح اهداف شهرک صنعتی دارویی برکت، صبح روز دوشنبه ۲ تیر با حضور جناب آقای نصراله فتحیان مدیرعامل شهرک برگزار گردید.