به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت صبح روز یکشنبه مورخ ۳ دی ماه ۱۴۰۲ علی عسگری از شهرک دارویی بازدید کرد.

رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت پس از بازدید میدانی در جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران شهرک دارویی گفت:

قبل از هر چیز باید از زحمات جناب آقای فتحیان و دکتر جمشیدی و همچنین شخص دکتر مخبر تشکر کرد که طی سالها توانستند شهرک دارویی را به بلوغ فعلی برسانند.وی خاطر نشان کرد ما باید به دنبال ایجاد جذابیت های فنی،فرهنگی-بصری و اقتصادی در این شهرک صنعتی باشیم تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با مقایسه امکانات و خدمات ویژه این شهرک، مکان درست سرمایه گذاری خود را انتخاب کنند.علی عسگری در خصوص تکریم ارباب رجوع گفت: شهرک دارویی بایست ذینفعان تاثیر گذار خود را در جریان تصمیم گیری های کلان قرار دهد و با ایجاد یک شورای مشورتی از نظرات مشترکین خودبهره مند گردد.