به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت این شرکت طی دو روز از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ توسط ارزیابان مرکز ملی تعالی و پیشرفت مورد سنجش قرار گرفت.

شهرک صنعتی دارویی برکت در نظر دارد تا هر ساله با شرکت در سفر تعالی، نقاط قوت خود را تقویت کرده و  با شناخت هر چه بهتر نقاط ضعف، پروژه های بهبودی اثر بخش را در این راستا اجرایی نماید، تا در یک چرخه بهبود مستمر رفیع ترین قله های کیفیت و کارآمدی را فتح کند.