به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت، صبح روز ۳۰/۰۴/ ۹۹ جلسه پیشرفت عملکرد،  با حضور مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، مدیران فنی و ناظر این مجموعه برگزار شد.

در این جلسه آقایان خوانساری، خاکساری، میر حسینی، نادری، التجایی، اطیابی ، قدری،دلاور،اطیابی و سمیعی به ارائه گزارش پرداختند.

پس از پایان یافتن جلسه، مدیر عامل این مجموعه “نصراله فتحیان” از کارخانه بیوسان فارمد بازدید کرد و از نزدیک از روند پیشرفت اجرایی این کارخانه دارویی مطلع گشت.