به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت صبح سه شنبه مورخ ۲۷ تیر جمعی از اساتید هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شهرک صنعتی دارویی برکت بازدید کردند.
در ابتدای جلسه دکتراکبر برندگی_عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری البرز_ به معرفی اجمالی ۲۰ شرکت زیر مجموعه گروه دارویی برکت و دستاورد های سالیان اخیر این مجموعه دارویی؛ بخصوص روند مطالعه و تولید واکسن کووایران برکت پرداخت، در ادامه سید محمد خوانساری عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شهرک صنعتی دارویی برکت به سیر تاریخی پیدایش و فلسفه توجیهی ساخت شهرک اشاره، و مصادیق برتری و یگانگی این واحد نمونه صنعتی را تشریح کرد.
در پایان جلسه اساتید پژوهشگاه ابن سینا بر اهمیت اتصال صنعت با دانشگاه تاکید کردند و پس از آن از برخی کارخانجات مستقر در شهرک بازدید میدانی به عمل آوردند.