به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ جمعی از اعضای دانشجویی بنیاد ملی نخبگان استان البرز در راستای تحقق اهداف راهبردی اتصال دانشگاه و صنعت از مجموعه نمونه و کارآمد شهرک صنعتی دارویی برکت بازدید کردند. در ابتدای این بازدید خوانساری قائم مقام مدیرعامل شهرک صنعتی دارویی برکت به تشریح اهداف و نحوه احداث شهرک صنعتی دارویی برکت، ظرفیت های بالفعل و بالقوه و افق‌های توسعه ی آن پرداخت و سپس هیأت بازدید کننده از فضاهای داخلی شهرک، باغ موزه گیاهان دارویی و همچنین سایت تولید داروهای پپتیدی شرکت بایوسان فارمد بازدید کردند.