به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت روز سه شنبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲ مدیرعامل پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس به همراه هیئتی از مسئولین و معاونین این شرکت از شهرک دارویی بازدید کرد.

این بازدید با هدف همکاری و هم افزایی در راستای استفاده از تجربیات صنعتگران دارو  و توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی و صنایع واسطه پتروشیمی‌، حداکثر‌سازی ارزش‌افزوده مواد خام با بهره برداری از این مواد در صنعت دارو،کاهش قیمت تمام شده محصولات و کشف فرصت های همکاری مشترک میان دو شرکت برگزار گردید.

مدیر عامل شهرک دارویی برکت در خصوص محور های همکاری مشترک بیان داشت:

با مطالعات هدفمند و تشکیل یک هیئت مشترک سندیکایی متشکل از متخصصان و دست اندرکاران اصلی صنعت دارو و پتروشیمی می توان جلسات مناسبی برگزار کرد.

اکبر برندگی افزود: می توان با همکاری صنعتگران حوزه های ذینفع به نتایج ارزشمندی در حوزه تولید مواد اولیه دارو های پر مصرف، با اهمیت و راهبردی، کاهش قیمت تمام شده دارو و تکمیل زنجیره ارزش رسید.