به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ فرمانده دانشگاه افسری امام حسین (ع) سرتیپ نعمان غلامی با هیئت همراه از شهرک صنعتی دارویی برکت بازدید کرد.