مفتخریم زادروز پزشک و کیمیاگر ایرانی، محمد بن زکریای رازی «روز داروساز»را صمیمانه تبریک عرض کنیم.شهرک صنعتی دارویی برکت (سهامی خاص) اولین شهرک تخصصی دارویی است، که خود را در آینده ای نه چندان دور بزرگ ترین مرکز تخصصی تولید و توزیع دارو به عنوان قطب دارویی منطقه می بیند. چشم انداز این شهرک برآمده از امید به حضور، تلاش و دستاوردهای داروسازان عزیز ایران اسلامی است که نگهبانان و پیام آوران سلامتی هستند و سلامتی برکتی بزرگ است .