به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت روز چهارشنبه مورخ ۰۳۰۲۲۶ اعضای کارگروه کشاورزی کمیته احیا و توسعه پایدار دشت قزوین در معیت معاون پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور از اراضی بالادست این شهرک بازدید کردند.

پیرو  مصوبات جلسات کارگروه کشاورزی کمیته احیا و توسعه پایدار دشت قزوین  بازدید میدانی از عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری اجرا شده توسط شهرک دارویی برکت در استان البرز صورت گرفت.در این بازدید پورسلیمانی مدیرعامل شهرک دارویی برکت به معرفی پیشینه ، اهداف و اقدامات مورد توجه شرکت و سپس به بیان خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته در مساحت ۲۲۰هکتار از اراضی بالا دست شهرک دارویی برکت پرداخت. در ادامه پر همت عضو هیئت علمی پژوهشکده آبخیزداری و مجری طرح، خلاصه ای از اقدامات تخصصی صورت گرفته در عرصه مورد اشاره، جهت حفاظت خاک و آبخیز داری و نهال کاری صورت گرفته را بیان کرد.

پر همت طی بازدید میدانی از چندین نقطه در عرصه حوزه آبخیز به بیان ویژگی های منحصر به فرد مورد توجه در اجرا و  جزییات سایر  اقدامات و تاسیسات آبخیزداری  و گونه های گیاهی کشت شده مناسب باشرایط که قریب به چهل نوع درخت مثمر و غیر مثمر و سی نوع گیاه دارویی بوده پرداخت.