به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت روز پنجشنبه مورخ نهم آذرماه ۱۴۰۲ رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه)، در ادامه بازدید از پروژه‌های درحال تکمیل ستاد و در سفری یک روزه به استان البرز، از بخشهای مختلف شهرک دارویی برکت بازدید کرد.

سیدپرویز فتاح در راستای بازدید از پروژه‌ها و بخش‌های مختلف ستاد، با سفربه استان البرز و حضور در شهرک دارویی برکت، از بخشهای مختلف این شهرک از جمله خطوط تولید واکسنهای های تک کارخانه های بیوسان فارمد و شفافارمد، زیرساخت های فراهم آماده در شهرک دارویی، موزه گیاهان دارویی و … بازدید به عمل آورد. دراین بازدید ضمن دیدار با کارکنان و مدیران، فتاح بر رعایت پیوست‌های زیست محیطی درکنار تولید محصولات جدید تاکید کرد.