بازدید صبح روز دوشنبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ مدیر مسئول روزنامه اعتماد، الیاس حضرتی از خط تولید واکسن کووایران برکت و شهرک صنعتی دارویی برکت