به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت، روز یکشنبه ۲۷ اسفند­­‌‌‌‌ماه مجمع عمومی عادی سالانه(سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲) شهرک دارویی، با حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره شهرک دارویی و ناظرین مجمع برگزار گردید.