به گزارش روابط عمومی شهرک دارویی برکت محمد مهدی پورسلیمانی مدیرکل سابق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) استان البرز، طی حکمی به عنوان مدیر عامل و اکبر برندگی به عنوان رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی دارویی برکت منصوب گردیدند.