به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ دکتر سید مصطفی سید هاشمی طی دیداری با مسئولین شهرک دیدار و به گفتگو پرداخت.