به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت روز سه شنبه مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۱ گروه ارزیاب و پایشگر مرکز ملی تعالی سازمانی، سفر تعالی خود را در این شهرک آغاز و به مدت دو روز ادامه داد. شهرک صنعتی دارویی برکت در سال ۱۴۰۰ موفق به کسب تقدیر نامه و اخذ یک ستاره کیفیت، از این مرکز شده است و با بهبود فرآیند های سازمانی تلاش کرده تا در جهت ارتقای کیفیت خدمت رسانی به متقاضیان خود، نقش مهمی در صنعت داروی کشور ایفا کند.

معرفی جایزه ملّی تعالی سازمانی

اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام‌های مدیریتی سازمان‌ها و نتایج موفقیت‌های آن‌ها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس “الگوی تعالی سازمانی”  است که وضعیت سازمان‌ را در میزان دستیابی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص می‌نمایند.

با معرفی “مدل تعالی سازمانی” و “جایزه ملّی تعالی سازمانی” از سال ۱۳۸۲، بسیاری از مدیران سازمان‌های ایرانی توانسته اند با استقرار مدل، به چارچوب مناسبی برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود دست یابند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود خود را بشناسند و در جهت تعریف برنامه‌های بهبود و اجرای آنها گام بردارند.

کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در بخش های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، در صورت انجام خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی، به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود و فراهم‌سازی سایر مقدمات می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند.