بازدید جناب آقای سیدمحمد خوانساری از پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک

صبح روز دوشنبه ۱۲ خرداد، جناب آقای سیدمحمد خوانساری عضو هیأت مدیره شهرک صنعتی دارویی برکت از پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک بازدید به عمل آوردند. با توجه به وسعت صنایع موجود در شهرک فرآیند تصفیه…